na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią oraz  odpowiedzialności prawnej  nieletnich

     W kwietniu i maju 2022r. odwiedzili nas policjanci Powiatowej Komendy Policji w Piszu po długiej nieobecności spowodowanej pandemią. Pani nadkomisarz Anna Szypczyńska oraz dzielnicowi Przemysław Kakowski i Adrian Dąbkowski spotkali się z uczniami wszystkich klas 1-8 oraz dziećmi
z oddziałów przedszkolnych. Tematem spotkań w klasach 4-8  była odpowiedzialność karna za popełnione czyny osób nieletnich. Natomiast z młodszymi dziećmi zrealizowano program „Profilaktyka Smyka” dotyczący zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Policjanci odwiedzali nas kilkakrotnie. 12 kwietnia2022r. spotkali się z uczniami klas 8a,8b,8c i 6a. Dzień później odwiedzili wszystkie  klasy siódme, a 28 kwietnia uczestniczyli w spotkaniach z uczniami klas drugich i trzecich. W maju funkcjonariusze odwiedzili nas trzykrotnie: 11 maja spotkali się z klasami 4a,4b, 12 maja rozmawiali z uczniami klas 5a,5b i 5c, a 31.05.2022r. uczestniczyli w spotkaniach z naszymi najmłodszymi uczniami z klas I oraz z przedszkolakami.

     Głównym celem spotkań w starszych klasach było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Policjanci przypomnieli młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Omówiono  również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd. Uświadomiono  zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

     Młodsze dzieci miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do  szkoły  i poza nią. Policjanci omówili zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. 

     We wszystkich klasach przypomniano również zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie wakacji, między innymi  jakie zasady należy stosować w kontaktach z obcymi.  Ponadto funkcjonariusze poruszyli temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

     Na zakończenie spotkań uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

                                                                                       Halina Kadelska, pedagog szkolny

Skip to content