Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety? Można! W piątek 23 września, najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas 0- 3 biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” wzięli się do roboty i usunęli śmieci zalegające w naszej okolicy.
Definicja „Sprzątanie świata” – [ z ang. Clean Up the World], akcja międzynarodowa, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. Akcję rozpoczął Ian Kiernan w styczniu 1989 w Australii. W 1993, przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje. Do Polski przeniosła ją pani Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994. Odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia”.
Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.
Oficjalne hasło 29. edycji: „Wszystkie śmieci są nasze!” – ma przede wszystkim dotrzeć do tych, którzy śmiecą. W końcu, w naszych działaniach nie chodzi o to, aby cały czas sprzątać, ale o to aby śmiecący przestali śmiecić. 
Skip to content