Wyniki konkursu komputerowo-plastycznego

Święta na obrazku – „Boże Narodzenie”

klasy 4
I miejsce- Zofia Kosikowska – 4b
II miejsce- Alicja Małecka – 4b
III miejsce- Weronika Racis – 4b

klasy 5
I miejsce- Aleksandra Sierzputowska -5b
II miejsce- Aurelia Poreda – 5a
III miejsce- Zuzanna Ciszek – 5a

klasy 6-7
I miejsce – Amelia Siwik – 6b
II miejsce – Maja Synowczyk – 6c
III miejsce – Weronika Obuchowska – 6c

klasy 8
I miejsce-Milena Góralczyk – 8a
II miejsce – Klaudia Racis – 8c
III miejsce- Julia Baranowska, Katarzyna Mielnicka – 8c

Komisja konkursowa w składzie Dorota Gajda i Katarzyna Narowska
brała pod uwagę następujące kryteria:
– wykonanie w edytorze grafiki Paint w rozmiarze obrazka: szerokość 21 centymetrów, wysokość 14 centymetrów,
– tematyka rysunku świąteczna, kolorowa i wesoła
– napis Wesołych Świąt
– treść życzeń napisana z zachowaniem zasad pisowni polskiej -wielkie litery( tam gdzie jest to wymagane), zwroty grzecznościowe oraz podpis osoby przesyłającej kartkę
– rysunki własne, nic wklejanego z Internetu.
Wszystkie prace były bardzo ładne, zwycięskie poniżej.


Dorota Gajda

Skip to content