Akademia Młodych Noblistów

W latach 2010/2013 w szkole realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Akademia Młodych Noblistów” Projekt ten realizowany był na podstawie umowy zawartej pomiędzy MEN- Instytucja Pośrednicząca, a Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie- Beneficjentem Projektu. Uczestniczyli w nim uczniowie klas gimnazjalnych od klasy pierwszej do trzeciej.

Udział w projekcie był bezpłatny, wszelkie wydatki finansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Celem projektu było wsparcie uczniów klas I gimnazjum w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych przez 3 lata szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych na poziomie gimnazjum.

W ramach projektu prowadzono następujące działania:

 1. Interdyscyplinarny Szkolny Ruch naukowy (ISRN) – zajęcia pozalekcyjne stacjonarne, prowadzone zgodnie z autorskimi programami rozwijającymi kompetencje kluczowe: organizowane w ramach 5 laboratoriów (matematyczno-fizycznego, dwóch biologiczno-chemicznych i dwóch informatycznych) i zajęcia wyrównawcze tzw. Pogotowia Laboratoryjne, zajęcia niestacjonarne: wycieczki tematyczne, organizowane pod kątem konkretnego laboratorium.
 2. Ponadregionalna Akademia Młodych Noblistów (PAMN) – festyny naukowe, konkursy
  i olimpiady, zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich, cykl spotkań z ludźmi z pasją (z naukowcami, podróżnikami, przedsiębiorcami, specjalistami z wybranych dziedzin), „Zostań Noblistą” (prezentacja przez wykładowców akademickich wybranych dawnych i współczesnych osiągnięć nagrodzonych Nagrodą Nobla), „Klucz do sukcesu” (warsztaty dotyczące rozwoju osobistego) oraz obozy edukacyjne „Letnie Laboratorium” , „Zimowe Laboratorium”.
  W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w laboratoriach i pogotowiach, które prowadzone były przez nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół w Piszu:

- laboratorium biologiczno – chemiczne, prowadzący Ewa Lutek, Katarzyna Narowska

- laboratorium matematyczno – fizyczne, prowadzący Violetta Młynarczyk

- laboratorium informatyczne, prowadzący Dorota Gajda, Zbigniew Filipkowski

pogotowia:

- matematyczne - Ewa Kotlarska, Małgorzata Laudańska

- językowe: język niemiecki - Jolanta Kobus, język angielski - Lidia Markielewicz

- biologiczne - Bożena Mieczkowska

Udział uczniów w projekcie przyczynił się do wzrostu następujących umiejętności:

 • umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się;
 • umiejętności słuchania i krytycznego rozumienia innych;
 • umiejętności współdziałania w zespole;
 • umiejętności rozwiązywania przez uczniów problemów w twórczy sposób;
 • posługiwania się komputerem i wykorzystania pozyskanych informacji dla celów naukowych;

Podczas prowadzonych zajęć uczniowie brali udział w wycieczkach o wymiarze naukowym:

Rok szkolny 2010/2011

Olsztyn – Planetarium, udział w zajęciach edukacyjnych: „Drgania i fale”, „Prawa optyki geometrycznej”

Warszawa – Muzeum Techniki: Lekcje muzealne „Od wałka do karty pamięci, rzecz o dźwięku”

Warszawa – Centrum Nauki „Kopernik” – udział w pokazach i doświadczeniach, Starówka – zwiedzanie

Obóz letni w Turawie

Rok szkolny 2011/2012

Olsztyn –„Zostań Noblistą” prelekcja z udziałem znamienitych artystów - aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Rok szkolny 2012/2013

Olsztynek - Zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku.

Huta szkła artystycznego w Olsztynku – udział w lekcji teoretycznej i pokazie praktycznym wyrobu szkła.

Łódź – Centralne Muzeum Włókiennictwa,( maszyny włókiennicze, proces powstawania tkanin, wystawy wyrobów włókienniczych i artystycznych), Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej, Muzeum Kinematografii (wystawa fragmentów scenografii, planów filmowych, lalek, rysunków, fotosów, materiałów z planu filmowego), ulica Piotrkowska (zabytkowe kamienice, pomniki), Park Źródliska, Ogród Botaniczny, Muzeum Miasta Łodzi, dawne kompleksy fabryczne.


W każdym roku szkolnym powstawały różne projekty uczniowskie, które następnie brały udział w konkursie "Kompetencje - kluczem do projektu" i prezentowane były podczas festynów naukowych.

Udział w festynie w roku szkolnym 2010/11

szkoła

 

7

 

 

01

 

SP

 

e-Dziennik

Nowy obraz

 

logo zhp

 

logo

 

34

 

zaczytana szkola 


logo szkola promujaca zdrowie

 

Bezpieczna+

 

 

szkola z klasa

 

 

indywidualizacja

 

 

akademia mn

 

 

  kompetencje

 

 

  projektor