SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 logo

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.(źródło- praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ,,Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia)

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE


Nasza Szkoła otrzymała już Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Podejmujemy działania propagujące zdrowie
i zachęcamy całą społeczność szkolną do zdrowego stylu życia. certyfikat

Kolejnym krokiem są starania o Krajowy Certyfikat!
Pragniemy pokazać społeczności szkolnej jak zdrowo żyć, jakie wartości w życiu są ważne
Bo zdrowie to również dobre samopoczucie psychiczne!

SKŁAD ZESPOŁU PROMOCJI ZDROWIA

 

PLANY I RAPORTY

 

 

AGRESJA W SZKOLE

JAK RADZIĆ SOBIE Z AGRESJĄ

W grupie 0c odbyły się zajęcia  na temat zdrowego stylu życia. Dzieciaki opowiadały jak spędzają czas aktywnie, jak radzą sobie ze ,,złą" energią, co należy jeść by być zdrowym itp., omówiliśmy również piramidę żywienia. Na koniec dzieci narysowały siebie podczas aktywności ruchowej lub spożywania zdrowych posiłków.

Anna Charubin

 

01

 

 02

AKCJE PLAKATOWE

FOTORELACJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

OPIS PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA

ZADANIA SZKOLNEGO KOORDYNATORA

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

UCZYMY JAK RATOWAĆ ŻYCIE

 

PACZKA DLA BOHATERA

plakat

pismo rekomendujące

paczka dla bohatera

paczka dla bohatera - podsumowanie

 

konkurs na logo

 

„Życie człowieka jest wartością najwyższą”

   Od października 2014 roku w GZS im. Papieża Jana Pawła II w Piszu działa Szkolne Koło Pierwszej Pomocy. Powstało z inicjatywy pielęgniarki szkolnej p. Danuty Butrymowicz.

   Celem projektu jest propagowanie zasad postępowania, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie człowieka, zachowania w sytuacji, gdy mamy do czynienia z osobą nieprzytomną. Do koła należą uczniowie klasy III B i III C gimnazjum. W ramach zajęć uczniowie poznali zasady bezpieczeństwa w trakcie udzielania pomocy oraz sposoby postępowania z osobą nieprzytomną oddychającą i nieoddychającą. Zdobyte umiejętności prezentowali uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum. Podczas spotkań uczniowie GZS im. Papieża Jana Pawła II w Piszu mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych.

   Ponadto członkowie SKPP aktywnie uczestniczyli w pokazach I pomocyw kl. III C oraz lekcji otwartej w dn. 17 stycznia 2017 r. w klasie III B współprowadząc lekcję na temat „Jak rozpoznać osobę nieprzytomną?” . Podobne zajęcia były prowadzone w kl. III NGZDZ w Piszu na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa. Ponadto członkinie SKPP przygotowały zestaw pytań podsumowujących zdobyte na lekcji informacje, ustaliły klucz odpowiedzi i oceniły wiedzę teoretyczną uczniów na temat udzielania pomocy osobie nieprzytomnej oddychającej i nieoddychajacej.

Danuta Dąbrowska

SZKOLNE KOŁO PIERWSZEJ POMOCY

Cele Szkolnego Koła I Pomocy

I Cele ogólne:

  1. Kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych
  2. Budzenie wrażliwości na wszelkie przejawy naruszania norm i zasad bezpieczeństwa
  3. Propagowanie podstawowej wiedzy ratowniczej

II Cele szczegółowe:

  1. Zapoznanie z zasadami udzielania I pomocy

a) osobie nieprzytomnej oddychającej

b) osobie nieprzytomnej nieoddychającej

  1. Umiejętność wzywania pomocy, gdy mamy do czynienia z osobą poszkodowaną
  2. Znajomość nr ratunkowych
  3. Umiejętność udzielania pomocy w przypadku wystąpienia różnych urazów i zachorowań( złamanie, omdlenie, padaczka, krwotok, oparzenie, zatrucie, itp.)

II WIELKANOCNA PACZKA DLA BOHATERA

LOGO WYBRANE

SZKOLENIA DLA RODZICÓW

KOKTAJL IWONKI

KOMPOZYCJE WITAMINOWE

SOKI

NOCOWANIE W SZKOLE

PROMOCJA ZDROWIA

TRZYMAJ FORMĘ

 PLAN DZIAŁAŃ ZESPOŁU DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

TYDZIEŃ ZDROWIA

 

PRZYWRACAMY PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

VII BOŻONARODZENIOWA PACZKA DLA BOHATERA

KONFERENCJA ,,Zdrowy styl życia”

MOCna KLASA

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ZDROWIE NA DZIEŃ DOBRY

 

W POSZUKIWANIU WARTOŚCI

PROMOCJA ZDROWIA

PLAN PRACY 2018/19

TRZYMAJ FORMĘ - CIĄG DALSZY

 

FUN DANCE

 

TYDZIEŃ ZDROWIA

 

ŚNIADANIE OD SERCA - AKCJA PLAKATOWA

 

DBAJ O CZYSTOŚĆ

TYDZIEŃ ZDROWIA

PROGRAM PROMUJĄCY ZDROWIE

KOLOROWE SKARPETKI

STOLIKI DO ŚNIADANIA

 

KONFERENCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Nowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

 

BohaterON

 

 

Warsztaty o zdrowym odżywianiu

 

Zajęcia profilaktyczne

szkoła

 

7

 

 

01

 

SP

 

e-Dziennik

Nowy obraz

 

logo zhp

 

logo

 

34

 

zaczytana szkola 


logo szkola promujaca zdrowie

 

Bezpieczna+

 

 

szkola z klasa

 

 

indywidualizacja

 

 

akademia mn

 

 

  kompetencje

 

 

  projektor