Jawny rejestr danych osobowych

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Piszu prowadzony jest w formie papierowej. Przeglądanie rejestru jest możliwe w siedzibie Gminnego Zespołu Szkół Szkół w Piszu,  12-200 Pisz, ul. Wołodyjowskiego 2a, sekretariat szkoły.

Podstawa prawna:
1) art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.