Logopeda szkolny

05

Logopeda szkolny  mgr Anna Charubin Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 godziny pracy logopedy

poniedziałek 8.00- 13.30
wtorek 8.00-13.30
środa 8.00-14.30
czwartek 7.45-10.30
piątek 7.45- 10.00

Informacje o terapii logopedycznej

Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane codziennie przez 15 minut, zawsze w obecności rodzica, który wskaże ewentualne błędy. Ćwiczenia są zapisywane lub wklejane do zeszytu. Uczeń jest zobowiązany do codziennego przećwiczenia całych ostatnich zajęć, a raz w tygodniu całego zeszytu. Uczeń powinien przynosić zeszyt na każde zajęcia z logopedą.

WARUNKIEM SKUTECZNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ JEST PRACA Z DZIECKIEM W DOMU

BEZ NIEJ NIE BĘDZIE EFEKTÓW W POSTACI POPRAWNEJ WYMOWY

Najczęściej występujące wady wymowy.

Seplenienie (tzw. sygmatyzm) międzyzębowe to wada wymowy polegająca na wsuwaniu języka między zęby przy wymowie głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż (rz), cz, dż.
Seplenienie boczne można zauważyć, gdy podczas mówienia głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż (rz), cz, dż, strumień powietrza uchodzi bokiem, a język ułożony jest niesymetrycznie.

Parasygmatyzm występuje, gdy głoski: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż (rz), cz, dż są przez siebie zastępowane.
O reraniu mówimy, gdy dziecko nie wymawia głoski r i jest ona zastępowana przez l lub j. Niekiedy r wymawiane jest nieprawidłowo: wargowo, tylnojęzykowo, gardłowo (tzw. francuskie r).
Kappacyzm to wada wymowy przejawiająca się w zamienianiu głosek,, k’’ na ,,t’’ oraz,, g’’ na ,,d’’. Zdarza się, że podczas mówienia głoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki. Mówimy wtedy o mowie bezdźwięcznej.
Nosowanie to wymawianie głosek ustnych „przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych.

,,Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

Jan Paweł II

Drodzy Rodzice!

Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy i uczęszcza ono na terapię logopedyczną, rodzice powinni pamiętać o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych. Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.

Przypominam o konieczności przynoszenia zeszytów na zajęcia logopedyczne. Do zeszytu wpisuję ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu. Brak zeszytu powoduje utrudnienia w prowadzeniu terapii.

Logopeda – mgr Anna Charubin

Etapy rozwoju mowy dziecka

 

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających ne terapię logopedyczną

 

Praktyczny przewodnik logopedyczny

 

Połykanie, etiologia i wpływ na artykulację

 

Rodzaje ćwiczeń i zabaw z muzyką

 

Powiedz to głośno

 

konkurs

 

Regulamin konkursu "Moje głoski"

 

   Wyniki gminnego konkursu – logopedyczno-plastycznego ,,Moje głoski”
Komisja konkursowa w składzie: Wioletta Siwik, Teresa Gugnacka i Barbara Chojnowska oceniły prace. Najważniejszym kryterium była samodzielność wykonania pracy przez dzieci, pomysłowość.
A oto zwycięzcy konkursu:
I miejsce – Magdalena Bartnicka
II miejsce – Nikola Sawicka
III miejsce - Konrad Drej
Gratulujemy wygranej !
Pozostałym uczestnikom dziękuję za udział w konkursie.
Wystawę prac można oglądać na korytarzu oddziału przedszkolnego obok gabinetu logopedy GZS w Piszu.


Anna Charubin

 

 

 

 

Logopedyczny konkurs

 ,,Rymujemy i rysujemy”

 Cele konkursu:

 

- rozbudzanie świadomości fonologicznej

 -propagowanie prawidłowej wymowy

 - szerzenie kultury języka poprzez tworzenie wierszy

 - wyłonienie uczniów uzdolnionych poetycko

 Aby wziąć udział w konkursie należy: napisać krótki wiersz związany z głoską ćwiczoną podczas zajęć logopedycznych, do wiersza należy wykonać rysunek (najlepiej na jednej kartce) .

 

REGULAMIN KONKURSU

  1. Termin składania prac od 1.04.2014.- 5.05.2014 w gabinecie
    logopedy szkolnego Anny Charubin.
  2. Do konkursu przystępują uczniowie uczestniczący w terapii logopedycznej –podział na trzy poziomy :

 1) oddział przedszkolny   2) kl. I-III         3)kl. IV-VI

 3. Każdy uczestnik składa pracę zawierającą wiersz z rysunkiem.

 4. Jury przyznaje 3 wyróżnienia : nagrodą jest dyplom, upominek- niespodzianka oraz ocena celująca
z j. polskiego
. Pozostali uczestnicy otrzymują ocenę bardzo dobrą z j. polskiego za wkład włożony w prace konkursowe. Dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymują dyplomy (zamiast oceny )

 5. Wszystkie prace zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły

 Zachęcam Rodziców do pomocy dzieciom przy pracach!

 Organizator konkursu –Anna Charubin

 

 

 

Wyniki konkursu logopedycznego  ,,Rymuję i rysuję”
I  miejsce – Jakub Witkowski
II  miejsce- Hubert Borkowski
III  miejsce- Julia Zadroga
Wszyscy uczniowie  biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i upominki
Gratuluję wygranym i tym , którzy wzięli udział w konkursie!

Logopeda Anna Charubin

 

KONKURS LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNY