KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dni ustawowo wolne od pracy

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r., środa

Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2017 r.

Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r. , poniedziałek

Ferie zimowe – 22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

wiosenna przerwa świąteczna – 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Święto Pracy – 1 maja 2018 r., wtorek

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2018 r., czwartek

Boże Ciało – 31 maja 2018 r. czwartek

Ferie letnie - 23czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalanych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i samorządu szkolnego

16 października 2017 r. - święto szkoły, pasowanie uczniów klas I SP,

Dzień Edukacji Narodowej

22 grudnia 2017 r. – wigilia klasowa

21 marca 2018 r.– dzień otwarty – promocja szkoły

18, 19, 20 kwietnia 2018 r.– egzamin gimnazjalny

18,19,20 kwietnia 2018 r. dla SP (zgody od rodziców)

2 maja 2018 r. - (zgody od rodziców)

1 czerwca 2018 – zgody od rodziców

Terminarz spotkań z rodzicami

12 września 2017r. – wybór przedstawicieli rad klasowych, zapoznanie z dokumentacją, zgody rodziców na udział w zajęciach z religii

19 września 2017r.– spotkanie przedstawicieli rad oddziałowych z dyrektorem szkoły

10 października 2017r  - informacyjne spotkanie z rodzicami

19 grudnia 2017r. – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania - I semestr

04 stycznia 2018r. – przekazanie informacji o wszystkich przewidywanych ocenach semestralnych

18 stycznia 2018r. – podsumowanie I semestru

21 marca 2018r. – informacyjne spotkanie z rodzicami, zapoznanie z procedurami OKE – egzamin gimnazjalny

15  maja 2018r. – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych zachowania

30 maja 2018 r. – poinformowanie rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych, podsumowanie współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018