Dyżury

Od początku roku szkolnego 2019/2020 w szkole nauczyciele pełnią dyżury, są wtedy do dyspozycji rodziców bądź opiekunów prawnych uczniów w pokoju nauczycielskim. Zainteresowani rozmowami z pedagogami mogą zgłaszać się do nich osobiście lub telefonicznie – numer telefonu szkoły 87 425 15 22.

Skip to content