Rok szkolny 2020/21

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dni ustawowo wolne od pracy

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalanych przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i samorządu szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2020 r.
Święto Odzyskania Niepodległości11 listopada 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r.
Nowy Rok1 stycznia 2021 r.
Trzech Króli6 stycznia 2021
Ferie zimowe25 stycznia – 6 lutego 2021 r.  
Wiosenna przerwa świąteczna1 – 6 kwietnia 2021 r.
Święto pracy1 maja 2021 r.
Święto Konstytucji Trzeciego Maja3 maja 2021 r.
Boże Ciało3 czerwca 2021r.
Ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2021
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych02. 06. 2020 – święto szkoły22. 12. 2019 – wigilia klasowa4. 06. 2020 piątek po Bożym Ciele25, 26, 27. 05. 2021 – egzamin ósmoklasisty

Harmonogram spotkań z rodzicami

Spotkania z rodzicami w okresie pandemii CIVID-19 odbywaja sie z zachowaniem wszelkich rygorów GIS, MZ i zgodnie z prxyjętym regulaminem dyrektora szkoły.

  1. Spotkanie organizacyjne – drugi tydzień września ( zapoznanie z obowiazujacymi procedurami, regulaminami, wytycznymi, wybór trójek klasowych, zaplanowanie działań realizowanych wspólnie z rodzicami, omówienie najważniejszych spraw związanych z nowym rokiem szkolnym, sprawy różne w zależności od potrzeb.
  2. Zapewnienie stałego kontaktu rodzicom za pomocą telefonu lub wiadomości przesyłanych przez e-dziennik – cały rok, na bieżąco – spotkania on-line wg potrzeb.
  3. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych zachowania – do 20 grudnia 2020r..
  4. Przekazanie informacji o wszelkich przewidywanych ocenach semestralnych – do 20 grudnia 2020r.
  5. Podsumowanie I semestru – do 22 stycznia 2021r.
  6. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych zachowania – do 18.05.2021r.
  7. Przekazanie informacji o wszelkich przewidywanych ocenach semestralnych – do 04.06.2021r..
Skip to content