rada pedagogiczna

Dyrekcja szkoły
mgr Anna Maksimowicz – dyrektor
mgr Beata Pietuszko- wicedyrektor

Nauczyciele uczący w naszej szkole
Oddziały przedszkolne

ElżbietaPisarska/BarbaraChojnowska
Magdalena Kuć- Wróblewska
Daniela Ryzińska – Gulan
Edukacja wczesnoszkolna
Bożena Bąkowska
Aldona Bukowska
Barbara Gołubowska
Iwona Górska
Joanna Kopacz
Alicja Pykało
Jolanta Ruszczyk
Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów
Przedmioty humanistyczne
Janina Ciborowska- język polski
Anna Maksimowicz- – język polski
Agnieszka Malinowska–język polski
Dorota Nicewicz- – -język polski
Beata Pietuszko- – język polski
Ireneusz Chmielewski-historia,wos
Katarzyna Klimek –edukacja dla bezpieczeństwa
Magdalena Niesterkowska- wiedza o społeczeństwie
Języki obce
Krystyna Bagińska – j. niemiecki
Lidia Markielewicz-j.angielski
Magda Syrzeń- j. angielski
BarbaraWaśkiewicz-j.angielski
Beata Ziółek – j. angielski
Przedmioty matematyczno- przyrodnicze
Celina Bałdyga – matematyka
Alina Eder- Klisiajtys- matematyka
Bożena Mieczkowska- przyroda, biologia
Violetta Młynarczyk – matematyka, fizyka
Katarzyna Narowska- chemia, informatyka
Mariola Niedźwiedzka- przyroda, geografia
Przedmioty artystyczne
Ewa Dębek- plastyka, muzyka
Dorota Gajda- informatyka
Zbigniew Filipkowski – plastyka
Małgorzata Laudańska- matematyka, technika
Wychowane fizyczne
Magdalena Gmaj
Mariusz Jurczykowski
Tomasz Kozioł
Mariusz Niedźwiedzki
Jan Pupek
Jolanta Zawalich
s. Martyna Kułak
Wioletta Siwik
Agnieszka Barańska
Beata Dąbrowska
Beata Olszewska
Religia
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna

Skip to content