rada pedagogiczna

Dyrekcja szkoły
mgr Anna Maksimowicz – dyrektor
mgr Beata Pietuszko- wicedyrektor

Nauczyciele uczący w naszej szkole
Oddziały przedszkolne

Elżbieta Pisarska/Barbara Chojnowska
Daniela Ryzińska – Gulan
Edukacja wczesnoszkolna
Bożena Bąkowska
Aldona Bukowska
Barbara Gołubowska
Iwona Górska
Joanna Kopacz
Alicja Pykało
Jolanta Ruszczyk

Magdalena Kuć- Wróblewska
Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów
Przedmioty humanistyczne

Janina Ciborowska- język polski
Anna Maksimowicz – język polski
Agnieszka Malinowska–język polski
Dorota Nicewicz -język polski
Beata Pietuszko- język polski
Ireneusz Chmielewski-historia,wos
Katarzyna Klimek –edukacja dla bezpieczeństwa
Magdalena Niesterkowska- wiedza o społeczeństwie
Języki obce
Krystyna Bagińska – j. niemiecki
Lidia Markielewicz-j.angielski
Magda Syrzeń- j. angielski
BarbaraWaśkiewicz-j.angielski
Beata Ziółek – j. angielski
Przedmioty matematyczno- przyrodnicze
Celina Bałdyga – matematyka
Alina Eder- Klisiajtys- matematyka
Bożena Mieczkowska- przyroda, biologia
Violetta Młynarczyk – matematyka, fizyka
Katarzyna Narowska- chemia, informatyka
Mariola Niedźwiedzka- przyroda, geografia
Przedmioty artystyczne
Ewa Dębek- plastyka, muzyka
Dorota Gajda- informatyka
Małgorzata Laudańska- matematyka, technika
Wychowane fizyczne
Magdalena Gmaj
Mariusz Jurczykowski
Tomasz Kozioł
Mariusz Niedźwiedzki

Religia
Jolanta Zawalich
s. Martyna Kułak

Psycholog szkolny

Agnieszka Knyżewska

Pedagog szkolny

Halina Kadelska

Logopeda szkolny

Anna Charubin

Biblioteka szkolna
Wioletta Siwik
Agnieszka Barańska

Świetlica szkolna
Beata Dąbrowska
Beata Olszewska
Wychowawcy poszczególnych klas rok szkolny 2022/2023:

0a- Elżbieta Pisarska

0b- Daniela Ryzińska – Gulan

1a- Alicja Pykało

1b- Joanna Kopacz

1c- Magdalena Kuć- Wróblewska

2a- Barbara Gołubowska

2b- Bożena Bąkowska

2c- Aldona Bukowska

3a- Jolanta Ruszczyk

3b- Iwona Górska

4a- Bożena Mieczkowska

4b -Celina Bałdyga

5a- Beata Pietuszko

5b- Dorota Gajda

6a- Ewa Dębek

6b- Beata Ziółek

6c- Agnieszka Malinowska

7a- Małgorzata Laudańska

8a-Katarzyna Narowska

8b- Dorota Nicewicz

8c- Barbara Waśkiewicz

8d- Janina Ciborowska

Skip to content