Tydzień Bezpiecznego Internetu

W dniach 21-25 lutego 2022r. w naszej Szkole został zorganizowany Tydzień Bezpiecznego Internetu. Wychowawcy klas oraz nauczyciele informatyki przeprowadzili z uczniami zajęcia na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie wykonali plakaty promujące bezpieczeństwo w Sieci. Prace uczniów zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach oraz łączniku . Temat bezpiecznego korzystania z Internetu został omówiony także na spotkaniach wychowawców z rodzicami w szkole i on-line.  Wychowawcy klas  zaprezentowali  rodzicom  materiały dotyczące cyberbezpieczeństwa lub udostępnili je poprzez dziennik elektroniczny.

Wierzymy, że dzięki podjętym działaniom nasi Uczniowie będą bezpieczniejsi  w Internecie, a  Rodzice lepiej będą chronili własne dzieci przed różnymi cyberzagrożeniami.

 Halina Kadelska- pedagog szkolny, Dorota Gajda-nauczycielka informatyki

Skip to content