Program „Archipelag Skarbów”

          W dniach 2-3 czerwca 2022r. uczniowie klas ósmych  uczestniczyli w warsztatach  profilaktycznych w ramach programu „ Archipelag skarbów”  prowadzonych przez certyfikowanych trenerów. W ramach programu odbyły się dwa czterogodzinne warsztaty dla młodzieży, spotkanie on-line dla Rady Pedagogicznej oraz Rodziców.

Celem programu było zachęcenie młodzieży do zdrowego stylu życia – wolnego
 od przemocy, narkotyków i alkoholu. Program „Archipelag skarbów” uczy także mądrego podejścia do miłości i odpowiedzialności za własną seksualność. Umacnia w młodzieży przekonanie, że z kontaktami seksualnymi warto poczekać. Jednym z ważnych celów programu jest przekonanie młodzieży, że zasady, wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców naprawdę służą szczęśliwej przyszłości młodych ludzi.

W czasie realizacji programu  w sposób jasny pokazano, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe tylko wtedy, gdy żyje się na trzeźwo. Zaproszenie do swojego życia w wieku nastoletnim alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych. W sposób bardzo wyraźny przedstawiono wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią w relacjach z innymi. Trenerzy programu  zachęcali  młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy
 i pornografii. Pokazywali znaczenie szacunku i wzajemnej pomocy w przyjaźni i miłości. Uczyli  jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Ukazywali  piękno sfery seksualności zachęcając jednocześnie młodzież do czekania z kontaktami seksualnymi – optymalnie aż do czasu, gdy będą gotowi zawrzeć trwały związek oparty na wierności, czyli małżeństwo. W czasie realizacji programu z młodzieżą   trenerzy przedstawili elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Uczniowie słuchali trenerów  z uwagą, brali aktywny udział w programie. Za swoje zaangażowanie podczas ćwiczeń aktywizujących otrzymywali od realizatorów nagrody. W trakcie spotkania on-line z rodzicami podane zostały wskazówki jak rozmawiać dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach miłości i seksualności.

Mamy nadzieję, że dobry kontakt trenerów z młodzieżą, zachęcanie uczestników do zachowań prozdrowotnych i wprowadzania konkretnych pozytywnych zmian w swoim postępowaniu sprawią, że  nasi uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę i będą potrafili oprzeć się presji grupy rówieśniczej, unikając ryzykownych i szkodliwych zachowań.

Halina Kadelska, pedagog szkolny

Skip to content