Logopeda szkolny

Logopeda szkolny  mgr Anna Charubin

,,Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

Jan Paweł II

Drodzy Rodzice!

Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy i uczęszcza ono na terapię logopedyczną, rodzice powinni pamiętać o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych. Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty.

Przypominam o konieczności przynoszenia zeszytów na zajęcia logopedyczne. Do zeszytu wpisuję ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu. Brak zeszytu powoduje utrudnienia w prowadzeniu terapii.

Informacje o terapii logopedycznej

Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane codziennie przez 15 minut, zawsze w obecności rodzica, który wskaże ewentualne błędy. Ćwiczenia są zapisywane lub wklejane do zeszytu. Uczeń jest zobowiązany do codziennego przećwiczenia całych ostatnich zajęć, a raz w tygodniu całego zeszytu. Uczeń powinien przynosić zeszyt na każde zajęcia z logopedą.

WARUNKIEM SKUTECZNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ JEST PRACA Z DZIECKIEM W DOMU

BEZ NIEJ NIE BĘDZIE EFEKTÓW W POSTACI POPRAWNEJ WYMOWY

Najczęściej występujące wady wymowy.

Seplenienie (tzw. sygmatyzm) międzyzębowe to wada wymowy polegająca na wsuwaniu języka między zęby przy wymowie głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż (rz), cz, dż.
Seplenienie boczne można zauważyć, gdy podczas mówienia głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż (rz), cz, dż, strumień powietrza uchodzi bokiem, a język ułożony jest niesymetrycznie.
Parasygmatyzm występuje, gdy głoski: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż (rz), cz, dż są przez siebie zastępowane.
O reraniu mówimy, gdy dziecko nie wymawia głoski r i jest ona zastępowana przez l lub j. Niekiedy r wymawiane jest nieprawidłowo: wargowo, tylnojęzykowo, gardłowo (tzw. francuskie r).
Kappacyzm to wada wymowy przejawiająca się w zamienianiu głosek,, k’’ na ,,t’’ oraz,, g’’ na ,,d’’. Zdarza się, że podczas mówienia głoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki. Mówimy wtedy o mowie bezdźwięcznej.
Nosowanie to wymawianie głosek ustnych „przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych.

Dlaczego tor oddechowy jest tak ważny ?

Na zajęciach logopedycznych rozwijamy się globalnie, nie tylko pod względem właściwej wymowy 🙂 Dzieciaki poznały zawody, chętnie dzieliły się swoimi planami i marzeniami o przyszłej pracy. Do zajęć zostały wplecione elementy doradztwa zawodowego

Chyba każdy uwielbia tworzenie plastelinowych ludzików, zwierzaków i innych dzieł 😀
Podczas zajęć logopedycznych dzieci tworzyły m.in. zwierzaczki ❤️
zajęcialogopedycznewsp4
motorykamała #ćwiczeniaortofoniczne #ćwiczeniamanualne #orientacjawschemacieswojegociała #rozwijaniewyobraźni #treningempatiidozwierząt

Galeria naszych ćwiczeń i prac manualnych 🙂

Skip to content