rada pedagogiczna

Dyrekcja szkoły
mgr Anna Maksimowicz – dyrektor
mgr Beata Pietuszko- wicedyrektor

Nauczyciele uczący w naszej szkole
Oddziały przedszkolne

Elżbieta Pisarska/Barbara Chojnowska
Michalina Marchelska
Edukacja wczesnoszkolna
Bożena Bąkowska
Aldona Bukowska
Barbara Gołubowska
Iwona Górska
Joanna Kopacz
Alicja Pykało

Jolanta Ruszczyk

Ewelina Nyczka

Magdalena Kuć- Wróblewska


Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów
Przedmioty humanistyczne

Anna Maksimowicz – język polski
Agnieszka Malinowska–język polski
Dorota Nicewicz -język polski
Beata Pietuszko- język polski
Ireneusz Chmielewski-historia, wos
Magdalena Kuć- Wróblewska –edukacja dla bezpieczeństwa
Magdalena Kuć- Wróblewska- wiedza o społeczeństwie
Języki obce
Krystyna Bagińska – j. niemiecki
Lidia Markielewicz- j.angielski
Magda Syrzeń- j. angielski
Barbara Waśkiewicz- j.angielski
Beata Ziółek – j. angielski
Przedmioty matematyczno- przyrodnicze
Celina Bałdyga – matematyka
Alina Eder- Klisiajtys- matematyka
Bożena Mieczkowska- przyroda, biologia
Violetta Młynarczyk – matematyka, fizyka
Katarzyna Narowska- chemia, informatyka
Julia Bałdyga- geografia
Przedmioty artystyczne
Ewa Dębek- plastyka, muzyka
Dorota Gajda- informatyka
Małgorzata Laudańska- matematyka, technika
Wychowane fizyczne
Magdalena Gmaj
Mariusz Jurczykowski
Tomasz Kozioł
Mariusz Niedźwiedzki

Religia
Jolanta Zawalich
ks. Bartosz Chrulski

Psycholog szkolny

Agnieszka Knyżewska

Pedagog szkolny

Halina Kadelska

Logopeda szkolny

Anna Charubin

Biblioteka szkolna
Wioletta Siwik
Agnieszka Barańska

Świetlica szkolna
Beata Dąbrowska
Beata Olszewska
Wychowawcy poszczególnych klas rok szkolny 2023/2024:

0a- Elżbieta Pisarska

0b- Michalina Marchelska

1a- Iwona Górska

1b- Jolanta Ruszczyk

1c- Ewelina Nyczka

2a- Alicja Pykało

2b- Joanna Kopacz

2c -Magdalena Kuć wróblewska

3a- Barbara Gołubowska

3b- Bożena Bąkowska

3c- Aldona Bukowska

4a- Katarzyna Narowska

4b- Magdalena Gmaj

5a- Bożena Mieczkowska

5b -Violetta Młynarczyk

6a- Beata Pietuszko

6b- Dorota Gajda

7a- Ewa Dębek

7b- Beata Ziółek

7c- Agnieszka Malinowska

8a- Małgorzata LaudańskaSkip to content