Turniej Języków Obcych

   31 maja 2022 w naszej szkole odbył się  Turniej Języków Obcych zorganizowany przez nauczycieli językowców: Krystynę Bagińską, Beatę Ziółek i Barbarę Waśkiewicz. W turnieju wzięły udział pięcioosobowe drużyny z pięciu szkół podstawowych. Pierwsze miejsce zajęli nasi uczniowie, czyli Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu. W naszej najlepszej piątce byli: Jakub Obuchowski, Dominika Gietek, Maja Stachelek, Julia Długozima i Laura Nikiel. Drugie miejsce zdobyli uczniowie z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Piszu, trzecie miejsce zajęła drużyna z Ogólnokształcacej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Piszu.  

Pozostałe drużyny: Uczniowie ze Szkoły w Kotle Dużym i z Katolickiej Szkoły Podstawowej zajęły dalsze miejsca. Tu należy jednak nadmienić, że róznice punktowe były nie wielkie.

 Uczniowie rywalizowali w konkurencjach: quiz wiedzy o Wielkiej Brytanii i Niemczech, tłumaczenia zdań z języka polskiego na j. angielski i niemiecki i odwrotnie,piosenki i skecze w językach obcych,praca z tekstem, kalambury jezykowe. Spędzone trzy godziny były dla uczestników okazją do skonfrontowania własnych umiejętności językowych z umiejętnościami rówieśników z innych szkół.  

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Radzie Rodziców przy SP 4 w Piszu Urządowi Miasta Pisza, Instytutowi Geothego w Warszawie, Alior Bank za sponsorowanie nagród dla uczestników. 

Dziękujemy piekarniom Rapato i Bigda za poczęstunek dla uczestników.

Skip to content